Roi

Comportamentul si vestimentatia elevilor L’s. C. P. S.

 • Elevii care frecventeaza Scoala Primara LUCA au obligatia de a avea un comportament civilizat care sa nu-i puna in pericol pe ei sau pe colegii lor si o tinuta decenta specifica vârstei: fara bijuterii mari sau foarte valoroase, cercel in ureche in cazul baietilor, farduri, tunsori extravagante sau parul vopsit.
 • Pentru a dezvolta sentimentul de apartenenta la comunitatea noastra scolara), elevii trebuie sa poarte zilnic uniforma scolara, accesul acestora in institutie fiind conditionat de respectarea acestei reguli.
 • In timpul programului, elevii trebuie sa respecte urmatoarele reguli:
  • Sa respecte indicatiile cadrelor didactice;
  • Sa manifeste o atitudine cuviincioasa si respect pentru cadrele didactice, colegi si fata de intreg personalul scolii
  • Sa nu manifeste un comportament violent, atitudini si gesturi necuviincioase precum: injurii, semne obscene, cuvinte jignitoare etc.;
  • Sa manifeste intelegere si respect fata de elevii cu dizabilitați și fața de elevii care provin din medii defavorizate;
  • Sa pastreze curatenia in școala precum și in spațiile de joaca, sa nu deterioreze bunurile instituției.
 • Este interzis elevilor:
  • Sa distruga documente scolare, precum: cataloage, carnete de elev, foi matricole etc.;
  • Sa aduca sau sa difuzeze in scoala materiale care, prin continutul lor, atenteaza la independența, suveranitatea si integritatea nationala a tarii sau materiale care cultiva violența si intoleranța, precum și materiale cu continut pornografic;
  • Sa detina si sa consume in perimetrul scolii si in afara ei droguri, bauturi alcoolice, tigari si sa participe la jocuri de noroc;
  • Sa introduca in perimetrul scolii orice tipuri de arme sau instrumente, precum: munitie, cuțite, petarde, pocnitori, spray-uri paralizante, medicamente etc., care pot afecta integritatea fizica sau psihica a colectivului de elevi si a personalului scolii;
  • Sa se urce pe mobilier, terase, ferestre, garduri, pomi, riscând sa se accidenteze, sa foloseasa aparatura electronica sau instalatia electrica;
  • Sa lanseze anunturi false cu privire la amplasarea unor materiale explozive in perimetrul unitatii de invatamânt;

Indatoririle elevilor

 • Elevii Scolii primare Luca sunt obligati sa aiba o atitudine cuviincioasa, un comportament civilizat care sa nu-i puna in pericol pe ei sau pe colegii lor:
  • Elevii au datoria de a frecventa cursurile, de a se pregati la fiecare disciplina de studiu si de a-si insusi cunostintele prevazute de programele scolare;
  • Elevii trebuie sa asculte cu atentie explicatiile profesorilor in timpul orelor, sa noteze in caiete, sa nu aiba alte preocupari si sa nu deranjeze lectiile;
  • Elevii trebuie sa respecte programul zilnic, sa nu intârzie la orele de curs pentru a nu intrerupe lectiile si programul scolii;
  • Elevii au obligatia sa poarte asupra lor carnetul de elev, sa-l prezinte profesorilor / invatatorilor pentru consemnarea notelor, precum si parintilor, pentru informarea in legatura cu situatia scolara;
  • Elevii trebuie sa cunoasca si sa respecte: prezentul Regulament de Ordine Interioara regulile de circulatie si cele cu privire la menținerea sanatatii, normele de protectie civila, normele de protectie a mediului, legile statului, la nivelul lor de cunoastere si intelegere.
 • Prezența la ore și motivarea absențelor:
  • Prezenta elevilor se verifica la fiecare ora de curs de catre invatator / profesor, care consemneaza in catalog fiecare absența;
  • Motivarea absențelor se efectueaza in baza urmatoarelor acte:
   • adeverinta medicala eliberata de medicul de familie;
   • adeverinta eliberata de unitatea sanitara in caz de spitalizare;
   • cerere scrisa de parintele / tutorele legal al elevului, adresata directorului scolii si aprobata de acesta, in urma consultarii cu invatatorul clasei;
  • Motivarea absențelor se face de catre invatator / diriginte in ziua prezentarii documentelor justificative. Actele pe baza carora se face motivarea absențelor vor fi prezentate in termen de maxim 7 zile de la reluarea activitatii elevului si vor fi pastrate de catre invatator / diriginte pe tot parcursul anului scolar. Nerespectarea termenului atrage declararea absențelor ca fiind nemotivate;
  • La acumularea a 10 absente nejustificate / semestru din totalul orelor de studiu sau la 10% absente nejustificate din numarul de ore pe semestru la o disciplina, va fi scazuta nota la purtare cu un punct.