Activitati

La ciclul primar, procesul de invatamant este centrat pe copil; cadrele didactice realizeaza predarea/invatarea in conformitate cu nivelurile, stadiile de dezvoltare a copiilor, nevoile, interesele individuale si diferitele stiluri de invatare ale acestora.

Continuturile prevazute de programele scolare sunt structurate in unitati de invatare, astfel incat sa se realizeze pe deplin obiectivele de referinta specifice fiecarei discipline/clase care sunt parcurse conform planificarilor calendaristice. Toate cadrele didactice sunt preocupate sa promoveze o invatare cu sens prin utilizarea originala a strategiilor activ-participative,a metodelor de invatare prin cooperare,stimuland dezvoltarea personala si cooperarea sociala. O alta componenta importanta a programului este implicarea parintilor si a comunitatii in educarea copiilor.

Programele şcolare si planurile cadru folosite in unitatea noastra de invatamnat sunt cele aprobate prin O.M.E.C.T.S nr. 3656/29.03.2012 si nr. 3654/29.03.2012.

 • Desfăşurarea activităţilor conform Curriculumului Naţional pentru clasa pregătitoare (Anexa 2 OMECTS 3656/29.03.2012) pe ariile curriculare:
  • Limba şi Comunicare
  • Om şi societate
  • Matematică şi ştiinţele naturii
  • Arte şi tehnologii
  • Sport şi sănătate
  • Consiliere şi orientare
 • Aplicarea planului cadru aprobat (min 18 – max 20 ore/săptămână).
 • Învăţarea limbii engleze, 5 ore pe săptămână (în programul obligatoriu de dimineaţă).
 • Desfăşurarea activităţilor pentru disciplinele Educaţie fizică şi sport şi Engleza cu profesori de specialitate.
 • Organizarea de serbări în funcţie de evenimentele importante ale anului în grădiniţă sau alte locaţii.
 • Participarea la târguri, festivaluri sau expoziţii.
 • Implicarea în campanii sociale sau umanitare.
 • Organizare de activităţi demostrative cu participarea părinţilor.
 • Vizionare de spectacole de teatru, operetă.
 • Vizite la muzee şi alte obiective culturale în funcţie de temele studiate şi vârsta copiilor.
 • Organizarea aniversărilor copiilor în cadrul clasei.
 • Celebrarea unor sărbători naţionale şi internaţionale prin activităţi cu invitaţi, plimbări, activităţi practice.
 • Asistenţă medicală zilnică.
 • Evaluare
 • Evaluarea activitatii scolare a elevilor se face printr-o serie de metode si cu ajutorul unor instrumente variate (portofolii si proiecte), inclusiv calificativele, astfel incat ea sa reflecte intr-adevar capacitatile si inclinatiile fiecarui elev.
 • Calificativele se vor regasi in Carnetul de Evaluare al fiecarui elev alaturi de obiectivele de referinta ale fiecarei discipline studiate impreuna cu observatiile si comentariile fiecarui profesor legate de evolutia elevului pe parcursul fiecarui semestru.
 • La inceputul anului scolar fiecare elev va participa la testarile initiale organizate de scoala.
 • Comunicarea zilnica cu familia prin intermediul catalogului virtual

Personalul didactic:

Echipa de profesori este una ce se defineste prin profesionalism, capacitate de organizare si indrumare, dragoste pentru copii, entuziasm si dinamism:

 • DIRECTOR
 • profesori pentru invatamant primar
 • profesori pentru invatamantul prescolar
 • profesori de limba engleza
 • profesor educatie fizica