Comportament si vestimentație

Elevii școlii noastre sunt bineveniți într-un ambient în care se respectă un comportament adecvat vârstei copilului – un comportament civilizat și politicos, neagresiv și nepericulos.

În ceea ce privește vestimentația, aceasta trebuie să fie decentă și potrivită vârstei – fără bijuterii opulente sau foarte valoroase, fără machiaj, tunsori extravagante sau păr vopsit.

Am încercat să construim o comunitate, iar pentru a-i face pe elevi să se simtă integrați, să simtă că aparțin aceluiași colectiv, ei trebuie să poarte zilnic uniforma școlară. Aceasta regula trebuie respectată si conditioneaza accesul elevilor in institutia de invatamant.

În timpul programului, elevii trebuie să respecte regulile ce se impun:

 • Să urmeze indicațiile cadrelor didactice.
 • Vis-a-vis de aceștia, dar și de colegii lor și de întreg personalul școlii, trebuie să manifeste o atitudine cuviincioasă și respectoasă.
 • Să nu adreseze nimănui cuvinte jignitoare, injurii, semne obscene sau atitudini și gesturi necuviincioase.
 • Să aibă înțelegere și compasiune față de elevii care provin din medii defavorizate sau față de copiii care au dizabilități.
 • Atât în spațiile de joacă, precum și în școală, copiii trebuie să păstreze curățenia și să nu deterioreze spatiul educational si obiectele din jur.

Elevilor le este interzis:

 • să deterioreze sau să distrugă documente școlare precum cataloage, carnete de elev, foi matricole și altele
 • să aducă sau să difuzeze în școală materiale care, prin conținutul lor, atentează la independența, suveranitatea și integritatea națională a țării, precum și a materialelor care promovează violență și intoleranță, sau a materialelor pornografice.
 • să dețină și să consume, atât în perimetrul școlii, cât și în afara ei, droguri, băuturi alcoolice sau țigări, precum și să participe la jocuri de noroc
 • să introducă în perimetrul școlii orice tipuri de arme sau instrumente care îi pot răni pe cei din jur, sau pot afecta integritatea fizica sau psihică a colectivului de elevi și a personalului școlii. Obiectele interzise fac parte din următoarele categorii: muniție, cuțite, petarde, pocnitori, spray-uri paralizante, medicamente etc
 • să se urce pe mobilier, terase, ferestre, garduri sau în copaci, riscând să se accidenteze
 • să folosească aparatura electronică sau instalația electrică
 • să lanseze anunțuri false cu privire la amplasarea unor materiale explozive în perimetrul unității de învățământ.

Îndatoririle elevilor:

Pentru ca întreg colectivul să-și desfășoare activitatea într-un mediu prietenos, elevii au datoria de a păstra o atitudine cuviincioasă și un comportament civilizat, care să-i ferească de prejudicii pe ei și pe colegii lor.

 • Elevii trebuie să se prezinte la cursuri și să se pregătească la fiecare disciplină de studiu. Astfel, vor putea parcurge materia prevăzută în programele școlare, însușindu-și un volum cât mai mare de cunoștințe.
 • La clasă, copiii au datoria de a asculta cu atenție lecțiile predate și de a nu deranja ora, cu alte preocupări.
 • Pentru ca orele să fie respectate și derulate în timp corect, elevii sunt rugați să respecte programul zilnic și să nu întârzie la orele de curs.
 • Părinții trebuie să fie mereu la curent cu situația școlară a copiilor, de aceea, cei mici sunt rugați să poarte mereu asupra lor carnetul de elev și să-l prezinte profesorilor și învățătorilor pentru consemnarea notelor.
 • Regulamentul de Ordine Interioară trebuie respectat, precum și regulile cu privire la menținerea sănătății, normele de protecție civilă și protecție a mediului, regulile de circulație și legile statului. Părinții trebuie să explice copiilor aceste reguli pentru a le face cunoscute, la nivelul de cunoaștere și înțelegere a copiilor.

Prezența la ore și motivarea absențelor

La începutul fiecărui curs, profesorul verifică și consemnează în catalog fiecare absență. Pentru a motiva absențele, este nevoie de una dintre următoarele acte:

 • adeverință medicală eliberată de medicul de familie;
 • adeverință eliberată de unitatea sanitară, în caz de spitalizare;
 • cerere scrisa de părintele / tutorele legal al elevului, adresata directorului școlii și aprobată de acesta în urma consultării învățătorul;

Motivarea absențelor se face de către învățător / educatoare, în ziua prezentării unuia dintre documentele mai sus menționate. Acestea trebuie prezentate în maxim 7 zile de la reluarea activității, și vor fi păstrate pe întreg parcursul anului școlar. În cazul în care termenul de 7 zile nu se respectă, absențele vor fi nemotivate. 10 absențe nejustificate per semestru sau 10% absențe nejustificate din numărul total de ore la o singură disciplină va avea ca și consecință scăderea notei la purtare, cu un punct.

Contact

Tel: 0721335161

Tel: 0744894206

E-mail:info@scoalaluca.ro

Luca Tei

Luca Floreasca

Luca Herastrau

Luca Aviatiei